מחזיק מפתחות כסוף מבריק, שתי אצבעות "V" באוויר  לוחית למיתוג