מחזיק מפתחות כסף מבריק כוכב חלול בתוך כוכב + לוחית